Twitter
betongsliping
gulvsliping
sliping av steingulv

FLOOREX Gloss

Det enkleste, raskeste og rimeligste alternativet. Utføres på nytt, stålglattet betonggulv som rengjøres alt. poleres 1-2 ganger
samt forsterkes/tettes med C2 Hard og overflatebehandles med C2 Seal. Dess bedre stålglattet, dess bedre sluttresultat med
mindre merker og mattere flekker - Gloss behandling endrer ikke støpingens struktur eller utseende. 

Støpemerker, merker etter helikopter osv. vil være godt synlige. Gulvet vil ha en industriell, røff look.

Kreative løsninger, markeringer osv kan lages med C2 Tint / C2 Color Hard som farger betongen i dybden.

Kvalitet på utførelsen av støping er avgjørende for glansen, dess bedre glattet overflate, dess høyere glans.


Enebolig / kontor /  lagerhaller / P-Hus / garasje / logistiksentre / industri / kjøpesentre / butikker / balkonger og terrasser

FLOOREX Gloss

< Forrige     Neste >