Twitter
betongsliping
gulvsliping
sliping av steingulv

100 år gammel terrazzo

100 år gammel terrazzo i trappeoppganger i Thomas Heftyesgt 42 på Gimle i Oslo blir som nye igjen etter FLOOREX Pro behandling !
Etter sliping ble skader og sprekker fyllt med 2-komponent rep.masse og overflaten ble behandlet med C2 Seal. Fra gammel og slitt til
fresh, mye lysere, jevnere og betydelig lettere å holde rent !

Før
betongsliping

gulvsliping

sliping av steingulv

sliping av naturstein

overflatebehandling

slipt betong


Etter

betongsliping

gulvsliping

sliping av steingulv

sliping av naturstein

overflatebehandling

Oppgang DOPPG C

OPPG B

FØRETTER< Forrige     Neste >